Εγγραφές

Δικαίωμα συμμετοχής Ποσόν
Μέλη Ε.Π.Ε.* – Ε.Ε.Π.Ε.* 135€
Ειδικευμένοι 165€
Ειδικευόμενοι 60€
Λοιποί επαγγελματίες υγείας / Μεταπτυχιακοί φοιτητές 20€
Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ

* Οι παραπάνω τιμές αφορούν τα εγγραφόμενα μέλη της Ε.Π.Ε. / Ε.Ε.Π.Ε.
– Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.
Δικαίωμα συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Κλινικά Φροντιστήρια
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) Κλινικά Φροντιστήρια.
• Στο κόστος κάθε πληρωμένης εγγραφής συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση ενός Κλινικού Φροντιστηρίου της επιλογής του Συνέδρου.
• Ο μέγιστος αριθμός παρακολούθησης κάθε Κλινικού Φροντιστηρίου είναι 50 άτομα / ανά Φροντιστήριο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της Φόρμας Εγγραφής.
• Οι σύνεδροι της κατηγορίας «Λοιποί επαγγελματίες υγείας & Μεταπτυχιακοί φοιτητές», θα χρειαστεί να καταβάλουν επιπλέον το ποσό των 20€ για να παρακολουθήσουν το Κλινικό Φροντιστήριο της επιλογής τους.
• Το κόστος εγγραφής / ανά φροντιστήριο (πέραν του ενός για κάθε πληρωμένη εγγραφή) ανέρχεται στο ποσό των 40€.
• Η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης του Φροντιστηρίου.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ηλεκτρονική εγγραφή έκλεισε.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται πλέον στη γραμματεία, η οποία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.